Bijgaand een document met een mapping tussen vakken en rechtsgebieden. De vakken zijn gedefinieerd op basis van input uit de verschillende steden. Hoewel je niet elk specifiek vak exact terug zal kunnen vinden, zijn alle hoofdrichtingen hierin opgenomen. Voor de rechtsgebieden volgt het document de definitie van rechtsgebieden die de Legal 500 hanteert. Deze mapping komt op hoofdlijnen overeen met hoe kantoren zijn georganiseerd, maar komt niet altijd 1 op 1 overeen daar bepaalde kantoren rechtsgebieden hebben samengevoegd in een praktijkgroep of juist hebben gesplitst over twee. Wanneer je weet welke vakken je in je studie leuk vindt, kan je met behulp van deze mapping kijken op welke rechtsgbieden deze vakken in welke mate terugkomen. De percentages kunnen per kantoor iets anders zijn doordat praktijkgroepen anders zijn ingericht, maar deze mapping is gemaakt met advocaten van Loyens & Loeff en Stibbe en geeft op hoofdlijnen een goed beeld.

Een voorbeeld: stel dat je het vak Goederenrecht interessant vindt. Dan ga je naar rij ‘Goederenecht’ en lees je er horizontaal doorheen. Je ziet dan dat goederenrecht bijvoorbeeld zeer sterk (100%) terug komt in het Banking & Finance werk en minder (25%) in het Capital Markets werk. Banking & Finance is dus een rechtsgebied dat jij waarschijnlijk interessant zal vinden op basis van de grote goederenrechtelijke component. Middels deze excel kan je dus zien welke vakken in welke rechtsgebieden sterk terugkomen. mapping-rechtsgebieden

Mocht je nog vragen hebben over dit document, neem vooral even contact met ons op. Om te zien hoe goed de verschillende kantoren zijn op de verschillende rechtsgebieden raden we aan door te lezen op de tab “Legal 500”.